Club van 25 nieuws

29 - 10 - 2017

De jaarlijkse bijeenkomst van de “club van 25” staat gepland op 27 november in ons clubhuis aanvang 19.30 uur. De uitnodiging zullen onze leden binnenkort ontvangen.  Dit jaar hebben we weer een financiële bijdrage mogen leveren aan ons aller GSV. Dit keer voor een nieuwe beamer. Bij de bijeenkomst in november kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend. We zullen daar met onze leden een besluit over nemen. In de loop van de jaren is onze club van 25 niet verder gegroeid, echter het aantal leden is zelfs gedaald. Dat is teleurstellend, want we hebben regelmatig een oproep gedaan om lid te worden. Als we de GSV willen blijven steunen zoals we de laatste jaren hebben gedaan, moeten we echt in ledental groeien. Dus neem de moeite en wordt lid. Het is heel simpel, spreek één van ons aan, Cees, Melt of Johan en maak ieder jaar € 25,-- over. Zoals in eerdere berichten van het bestuur van de GSV al vermeldt is de financiële situatie van de GSV nog niet zoals we het graag willen zien, vandaar dat ze ook regelmatig acties ondernemen om uit de zorgen te komen. Steun deze acties voor een gezonde GSV. Als je regelmatig onze site bezoekt heb je kunnen lezen wat we voor de GSV hebben betekent.

Namens de club van 25, Johan Heijkoop