Weer nieuwe spelregels

05 - 09 - 2017

Vanaf maandag 4 september j.l. staan er weer nieuwe spelregels op onze site. Maak ze, het is een goede oefening voor de komende themabijeenkomsten. Wij wensen je veel plezier met het beantwoorden van de vragen