Bosloop

12 - 12 - 2018

Ook dit jaar organiseert de OSC weer een bosloop voor onze leden en andere belangstellenden. Uiteraard kan er gewandeld worden maar ook de hardlopers zijn van harte welkom Wij zijn weer welkom bij de voetbalvereniging DESK. Wij kunnen daar op 29 december a.s. weer terecht vanaf 10.00 uur, waarna we om 10.30 vertrekken naar de duinen. Er zal weer gezocht worden naar een leuke route voor zowel de wandelaars en de hardlopers. In de kantine komt een inschrijflijst te hangen waar een ieder zich kan inschrijven of anders via mail, n.hol@kpnmail.nl Geef je zo snel mogelijk op dit i.v.m. de catering