Nieuwjaarreceptie goed bezocht

04 - 01 - 2018

Op woensdag 3 januari hield de GSV haar nieuwjaarsreceptie en hoewel het altijd beter kan werd deze goed bezocht. Wim Kant sprak namens het bestuur en blikte in het kort terug op 2017. Hij haalde aan dat onze site vernieuwd werd en de nieuwsbrief i.p.v. het clubblad werd gelanceerd wat onze club veel uitgaven scheelde en door de banners kregen we ook meer inkomsten. Tevens sprak hij over de acties en het geld wat binnenkwam door onze vrijwilligers die of de scheidsrechters regelen of acties organiseerde maar ook mensen die een klusje opknapte. Hij sprak ook over de bestuurswijzigingen en dat het bestuur op de komende jaarvergadering komt met een voorstel voor de bestuurssamenstelling. Dat we weer gingen trainen bij SVW tot ieders volle tevredenheid werd ook nog even genoemd. Hij sprak ook nog de wens uit dat er de tweede seizoenhelft net als in het eerste deel geen molestatiegevallen zullen zijn binnen onze vereniging en de mensen die daar voor zijn werkloos blijven. Wat betreft de acties hoopte hij dat ze allemaal weer succesvol zijn en sprak de hoop uit dat er dit jaar nog meer leden mee willen doen met de Santa run. Wat de vrijwilligers betreft sprak hij de wens uit dat het bestuur ook in 2018 een beroep op hen zal mogen doen. Namens het bestuur bedankte Wim alle vrijwilligers want zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan dus ook de onze niet.

Tot slot wenste hij iedereen een gelukkig, gezond en sportief goed 2018 toe en hopelijk wordt het ook een goed jaar voor onze GSV.