UITSLAG VERLOTING GSV

05 - 04 - 2018

Woensdag 4 april j.l. was de trekking van de grote verloting van de GSV.
Hieronder kunt u de uitslag van de verloting lezen.
1e prijs € 200,- no. 541
2e prijs € 100,- no. 771
3e prijs € 50,- no. 665
Glaskunstwerk no.10
Glaskunstwerk no.778
Vleesschotel no. 388
Gourmet/Steengril no. 785
Stofzuiger no. 207
Tot slot bedankte de voorzitter iedereen die de loten verkochten voor hun medewerking.

Tevens de schenkers van de extra prijzen, Johan Heijkoop die de glaskunstwerken en het gourmetstel/steengril schonk. BBQ compleet voor het schenken van de vleesschotel en Wim v.d. Berg voor het schenken van de stofzuiger.

Tikfouten voorbehouden.