Zilveren Fluit voor Dirk de Rover

11 - 07 - 2022

In 1965 werd besloten, indien mogelijk, jaarlijks iemand die zich verdienstelijk maakt voor de GSV te eren met de Zilveren Fluit.

Het kleinood werd in dat jaar aan de GSV geschonken door de toenmalige burgemeester van Gorinchem, Mr. L.R.J. Ridder van Rappard. Wijlen burgemeester Van Rappard bepaalde dat het wisselsymbool elk jaar moest worden uitgereikt aan iemand die zich voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.

De overhandiging van de Zilveren Fluit vindt steeds tijdens de algemene ledenvergadering plaats.

Op maandag 16 mei 2022 werd tijdens de algemene ledenvergadering bekend gemaakt dat de Zilveren Fluit dit jaar uitgereikt zou worden aan iemand die altijd op de achtergrond aan het werk is. We kunnen Dirk de Rover, want over hem hebben we het, altijd bellen als er iets gedaan moet worden qua onderhoud aan ons clubgebouw. Zo helpt hij al jaren bij het schilderen en het netjes houden van de buitenboel bij ons clubgebouw.

Aangezien hij niet aanwezig was op de algemene ledenvergadering vanwege andere verplichtingen, hebben we hem op de sluitingsavond alsnog in het zonnetje gezet. Hij werd samen met vriendin Lijnie naar voren geroepen door voorzitter Ron Collé die hem de Zilveren Fluit overhandigde en Lijnie verraste met een bosje bloemen. Dirk van harte gefeliciteerd! We hopen je nog jaren te mogen begroeten bij jouw GSV!