Hier kunt u belangrijke documenten vinden met betrekking tot de COVS:

Wat doet de COVS voor haar leden?

De COVS heeft 3 kerntaken: de belangenbehartiging, het vergroten kennis, kunde en vaardigheden en een sociale functie. Op deze manier worden de belangen van de scheidsrechter in de ruimste zin behartigd.

De COVS werkt nauw samen met de KNVB en bespreekt met de KNVB  alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter op het gebied van bv-rapportage en opleidingen.

De COVS heeft een eigen e-magazine "De Scheidsrechter", dat op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten van de COVS en arbitrage in het algemeen.

De COVS biedt goede op de scheidsrechter gerichte conditietrainingen aan die verzorgd worden door gediplomeerde trainers en schenkt veel aandacht aan de spelregels.

De COVS heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent.

De COVS organiseert spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen.

De COVS organiseert eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal.

Hieronder treft u een meer informatie over de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS). In Nederland zijn 60 aangesloten scheidsrechtersverenigingen die in 6 districten georganiseerd zijn. Eventuele vragen en reacties kunt u richten aan het secretariaat via e-mail secretaris@covs.nl.