Wijziging spelregels amateurvoetbal

Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Deze wijzigingen kan je hier vinden. Hierover krijg je nog een toelichting tijdens de themabijeenkomsten aan het begin van het seizoen.

De KNVB heeft daarnaast besloten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de internationaal geldende spelregels. Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te laten vervallen, namelijk:

  1. De blessurebehandeling in de A-categorie;
  2. Het tonen van de gele of rode kaart aan een teamofficial;

Blessurebehandeling in de A-categorie
Vanaf de 1ste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om een blessure op het veld te laten behandelen. Vanaf het komend seizoen geldt in de gehele A-categorie (senioren mannen/vrouwen en jeugdvoetbal) de onderstaande spelregel: 

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.

Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
- een doelverdediger geblesseerd is;
- een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;

- spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
- er sprake is van een ernstige blessure;
- een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond;

In de praktische richtlijnen staat op p.29 een uitgebreide toelichting op deze spelregel.

Blessurebehandeling in de B-categorie
Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.

Wegsturen van teamofficials 
De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.

Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:

  1. Een publieke vermaning geven;
  2. Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart).

De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. We vragen aan de scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op de arbitrage, wegwerpgebaren).

Het wegsturen van teamofficials kan vermeld worden onder strafcode 8 op het digitaal wedstrijdformulier.

Assistent-scheidsrechters van de vereniging
De assistent-scheidsrechter van de verenigingen heeft een bijzondere rol in het amateurvoetbal. Hij wordt geacht deel uit te maken van het arbitrale trio. Hierdoor is de assistent-scheidsrechter per definitie geen teamofficial. Mocht een assistent-scheidsrechter niet functioneren, dan kan je de aanvoerder vragen om een andere assistent-scheidsrechter. De assistent-scheidsrechter kan dan nog wel deelnemen aan de wedstrijd in een andere rol. Wordt een assistent-scheidsrechter weggestuurd vanwege zijn gedrag dan maakt hij geen onderdeel meer uit van de wedstrijd en kan hij niet in een andere rol nog deelnemen aan de wedstrijd.

Het is niet mogelijk om dit te melden op het digitale wedstrijdformulier, het verzoek om altijd melding te maken aan de afdeling Tuchtzaken via email wanneer een assistent-scheidsrechter is weggestuurd met een beschrijving van het incident.