Assistent-scheidsrechters van de vereniging
De assistent-scheidsrechter van de verenigingen heeft een bijzondere rol in het amateurvoetbal. Hij wordt geacht deel uit te maken van het arbitrale trio. Hierdoor is de assistent-scheidsrechter per definitie geen teamofficial. Mocht een assistent-scheidsrechter niet functioneren, dan kan je de aanvoerder vragen om een andere assistent-scheidsrechter. De assistent-scheidsrechter kan dan nog wel deelnemen aan de wedstrijd in een andere rol. Wordt een assistent-scheidsrechter weggestuurd vanwege zijn gedrag dan maakt hij geen onderdeel meer uit van de wedstrijd en kan hij niet in een andere rol nog deelnemen aan de wedstrijd.

Het is niet mogelijk om dit te melden op het digitale wedstrijdformulier, het verzoek om altijd melding te maken aan de afdeling Tuchtzaken via email wanneer een assistent-scheidsrechter is weggestuurd met een beschrijving van het incident.