ARIE VERHOEF BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE VAN DE KNVB

16 - 12 - 2021

Op woensdag 15 december 2021 werd ons lid Arie Verhoef op zijn woonadres verrast door een afvaardiging van de KNVB. Hans Biemans en Koos Mensert overhandigden hem een oorkonde met de  tekst “Lid van verdienste van de KNVB”.

Bij de uitreiking werd een lange lijst van activiteiten opgesomd, welke Arie gedurende zeer vele jaren heeft verricht. Zo was de krasse Gorcummer jeugdvoorzitter van SVW, scheidsrechter, begeleider, waarnemer ordemaatregelen en rapporteur van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.

Namens de GSV feliciteren wij Arie van harte met deze benoeming. Overigens is hij bij de GSV ook nog altijd zeer betrokken en actief op meerdere vlakken. Eerder werd Arie al benoemd tot lid van verdienste van de GSV en ontving hij al de gouden speld van de KNVB.

Bestuur GSV