Bestellen vaantjes pupil van de week

22 - 11 - 2019

Als er belangstelling voor is binnnen onze vereniging willen wij weer vaantjes bestellen voor de pupil van de week. Van de vaantjes moeten er minimaal 25 bestelt worden en wij gaan ze alleen bestellen als we dit aantal kunnen bestellen. De vaantjes gaan € 2,- per stuk kosten en kunnen vanaf nu besteld worden bij w.kant2@kpnplanet.nl of in ons clubhuis.
Wim Kant