NATRAPPEN

08 - 11 - 2020

Ben Wirken stelde een vraag in Zeist over de natrappende Neres 

Graag uw aandacht voor onderstaande quote, gezegd door Harold Wiedemeier over natrappen Neres.

"Maar ook deze is veranderd. Een jaar of twee geleden hebben ze de zogenaamde 'brutality' ingebracht. Dat wil zeggen dat een natrappende beweging met een bepaalde kracht en gemeenheid moet gebeuren voor een rode kaart. Dit is te licht en dus geel."

Vraag:

In hoeverre is deze wijziging van toepassing: alleen betaald voetbal of ook de amateurs. Wanneer is dit “van kracht” geworden?

Antwoord  Zeist:

Als we de spelregels erbij pakken, dan lezen we het volgende:

Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de hieronder volgende overtredingen begaat:

  • de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door middel van een overtreding m.b.t. hands (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
  • een doelpunt voorkomt, of een tegenstander die zich, in algemene zin, in de richting van het doel van de overtreder begeeft, een duidelijke scoringskans ontneemt, door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop moet worden toegekend (tenzij zoals hieronder beschreven);
  • ernstig gemeen spel;
  • iemand bijten of bespuwen;
  • een gewelddadige handeling;
  • grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
  • het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd;
  • de video operating room (VOR) betreden. 

Kortom, het echte natrappen is niet meer vernoemd. In het geval van Neres zou je alleen maar kunnen spreken van een gewelddadige handeling. Maar is daar echt sprake van? En brengt hij de gezondheid van zijn tegenstander in gevaar? Ook dat is niet het geval. De actie van Neres was dus een gele kaart. De spelregels voor Betaald Voetbal en amateurvoetbal zijn hierin gelijk.

De redenatie komt vanuit de IFAB. Daar hebben ze vastgesteld dat spelers soms te snel rood krijgen voor dit soort handelingen en daarin wilden ze de spelers ook een beetje beschermen. De redenatie was ook dat kleine tikjes een wedstrijd niet te hard mogen beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat in het amateurvoetbal als de emoties soms hoog oplopen en dat iedereen begint te schreeuwen en klagen als zoiets gebeurd. Ook kunnen hierdoor opstootjes ontstaan. Het is  als scheidsrechters dus nog veel meer dan ooit een taak om goed in te schatten of het gaat om een gewelddadige handeling, of om een klein tikje.

Groeten Ben Wirken