Nieuwe spelregels

01 - 10 - 2018

Vanaf vandaag staan er weer nieuwe spelregels op onze site. Maak de vragen want ook na de themabijeenkomst is het belangrijk om de spelregels bij te houden. Want naast een goede conditie is spelregelkennis ook belangrijk. Voor een goede conditie kan je iedere week onder deskundige leiding trainen bij de GSV.