Nieuwjaarsreceptie goed bezocht

09 - 01 - 2020

Woensdag 8 januarie hield de GSV haar nieuwjaarsreceptie waar het gezellig druk was met ongeveer 30 aanwezigen. Leuk was het dat nog veel leden speciaal voor de nieuwjaarsreceptie naar ons clubhuis waren gekomen. De voorzitter haalde aan dat er in 2019 ook bij de GSV hoogte en dieptepunten waren. Hij somde enkele dieptepunten op zoals het overlijden van NIco Gros en Teunis Klop, dat we een molestatie protocol op de site moesten plaatsen waar enkele leden gebruik van moesten maken. Het plotseling stoppen van onze penningmeester was een dieptepunt en ook het besluit van de laatste OSC leden om te stoppen. Het bestuur neemt de organisatie van de evenementen bij onze verenigingen over met sommige dingen in een ander jasje. Heel gelukkig was hij ook dat de GSV nog steeds veel vrijwilligers heeft wat zeer belangrijk is voor een vereniging. Daarom organiseert het bestuur ook dit jaar op 11 april weer een vrijwilligersavond. Vorig jaar werd ook het clubhuis voorzien van een nieuw kleurtje, dit voorjaar wordt de buitenkant van het clubhuis aangepakt. Dit jaar hopen we ook nog enkele slechte stukken van het plafond aan te pakken zoals in de bestuurskamer en een WC. Wat betreft het regelen van scheidrechters blijven Ron en Willem de arbiters voor de oefenwedstrijden regelen. Sjaak gaat de scheidsrechters regelen voor de EM cup, dit jaar werden ook de scheidsrechters voor de Altenacup verzorgt en van de EM cup kregen we een hogere vergoeding. In 2019 werd begonnen met het geven van spelregelavonden bij clubs, Ben en Ron verzorgen dit. Hiervoor ontvangt onze vereniging een leuke vergoeding en ook dit jaar zijn er avonden besproken waarvan er op 6 januari bij VVAC al een is geweest. Het bestuur voerde in 2019 ook bezuinigingen door waar de leden bijna of niets van merkte. Zo werd er overgestapt naar een ander bedrijf voor de brandbluscontrole wat een aanmerkelijke besparing opleverde, besloten werd ook om te stoppen met tapbier en over te schakelen naar flessen bier. Overgeschakeld werd ook naar een lager tarief voor elektra wat ook een grote besparing opleverde. Eind december was er ook een financieel hoogtepunt voor de GSV, bij de Santa run wonnen we een cheque € 1000,- wat uiteraard met gejuich werd ontvangen. Daarmee was het nog niet klaar wat tijdens de goed bezochte en gezellige Panmorgen was er ook een goed resultaat opbrengst € 419.70. Een compliment is voor Tonny en haar medewerkers op zijn plaats en zo kunnen we financieel positief op 2019 terugkijken en we hopen wer in 2020 een vervolg aan te geven. De nieuwe penningmeester kan bij zijn aantreden op de jaarvergadering met een positief gevoel beginnen, er werd ook nog een applaus gevraagd voor Henk van Hoogdalem die de afgelopen tijd onze kas bewaakte. Tot slot wenste de voorzitter iedereen nogmaals een goed, gelukkig en gezond 2020 toe.
Wim Kant