Opening seizoen met nieuws over OSC

17 - 09 - 2019

Woensdag 11 september was weer de tradionele opening van het seizoen. De voorzitter opende met de woorden dat het een goed gebruik is bij de GSV om het seizoen met een feestelijk tintje te openen. Het nieuwe seizoen is in enkele klassen al begonnen maar begint voor de andere klassen pas op 21 september. Hij sprak nog over dat er dit jaar weer veel spelregels veranderd waren. De jaarrekening kon helaas nog niet gepresenteerd worden voor de vakantie maar zal nu in oktober gepresenteerd worden. Wel is een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Henri 't Lam, hij zal op de jaarvergadering aantreden. Tot die tijd zal Henk van Hoogdalem de honeurs waarnemen. Er was ook nog slecht nieuws dat de OSC er mee stopt. De laatste twee leden, Els v.d. Berg en Nico Hol van de OSC hebben nog wel gezocht naar nieuwe leden maar dat is niet gelukt. Sjaak de Wild kwam daar later nog op terug met ook een dankwoord voor de OSC leden. In de oefenperiode hebben we ook de scheidsrechters geleverd voor de Altenacup dit tot volle tevredenheid van beiden. De slotdag was voor iedereen gezellig en ondanks de hoge temperaturen heel leuk. De afsluiting was ook goed met een heerlijke vega BBQ. De voorzitter sprak nog over een nieuwe traditie om ieder jaar iemand in het zonnetje te zetten met veel verdienste voor de GSV. Dit jaar werd dit Arie Verhoef, hij zet zich op veel fronten in voor onze vereniging. Hij houdt de standen van de bij van het darten en klaverjassen, traint de senioren, helpt mee de buitenkant van het gebouw schoonmaken en heeft ook geholpen om het clubgebouw van een nieuw kleurtje te voorzien. Natuurlijk ben ik nog enkele dingen vergeten, daarna kreeg Arie een mooi bierpakket van de voorzitter, Tot slot wenste hij iedereen een goed en gezond seizoen toe met veel mooie wedstrijden. Daarna kreeg Sjaak de Wild het woord en hij legde uit waarom de OSC is gestopt, in de volgende nieuwsbrief zal hij daar nog nader op in gaan. Na zijn dankwoord voor de leden van de OSC overhandigde hij Els v.d. Berg en Nico Hol een bloemstuk en een leuk presentje. Cees Duizer die met vakantie was zal op een later tijdstip nog bedankt worden. Sjaak bedankte ook Arie Verhoef voor het bijhouden van de standen en overhandigd hem een boeket bloemen. Hij reikte ook de winnaars van het darten en klaverjassen de prijs. Dit seizoen was dat 1 persoon, Arno van Dalen was de gelukkige winnaar van zowel het darten als het klaverjassen. Hij kreeg van Sjaak twee leuke presentjes en natuurlijk de beide wisselbekers. Arie Verhoef reikte tot slot nog de prijs uit van het zomerklaverjassen waar je vijf wedstrijden voor mee moest doen. Henri 't Lam was de gelukkige en kreeg ook een leuke attentie overhandigd uit handen van Arie Verhoef. Daarna werd het afgesloten en werden werden de hapjes rondgedeeld en kon iedereen genieten van een drankje.
Wim Kant