Peiling behoefte hervatten trainingen

02 - 12 - 2020

Op verzoek van een aantal leden hebben we binnen het bestuur overleg gehad met de beide trainers over de mogelijkheid van het hervatten van de trainingen. De uitkomsten van deze overleggen waren positief waarna contact is opgenomen met SVW over de mogelijkheden.

SVW heeft ons laten weten dat wij op ons gebruikleijke tijdstip en plaats kunnen trainen, weliswaar met inachtneming van de maatregelen zoals vastgesteld door onze overheid en het RIVM. Op basis van deze uitkomsten is er een mailing uit gegaan naar de leden welke de trainingen bezoeken met het verzoek om aan te geven of er behoefte is.

voor de volledigheid geef ik hier de tekst van het bericht nogmaals weer:

Beste trainende leden,
Er hebben ons berichten bereikt waarin gevraagd werd om te onderzoeken of het mogelijk is om met groepjes van 4 personen te gaan trainen.
Het bestuur en de trainers staan hier voor open en hebben e.e.a. onderzocht. Navraag bij SVW leverde als antwoord op dat we op woensdag avond om 19.30 uur terecht kunnen op een half veld.
Nu stellen wij u de vraag of er behoefte is om weer te gaan trainen met de nodige spelregels gebaseerd op de regels van het RIVM.
Wij als trainers gaan de volgende spelregels hanteren en ook bewaken.
- geen gebruik kleedkamers
- vooraf aanmelden voor de training, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de training.
- dit betekent dat er elke week opnieuw aangemeld moet worden.
- we trainen in groepjes van maximaal 4 personen, dit betekent dat er over het halve veld groepjes van 4 personen kunnen trainen.
- afmelden kan tot 24 uur voor de training.
- bij minder dan 6 personen gaat de training niet door.
- groepjes van 4 personen betekent ook dat we niet gaan socialysen.
- bij niet handhaven van deze spelregels wordt de training per direct gestaakt.
Als u behoefte heeft om te komen trainen laat het dan weten via dit mail adres. Wij verwachten uw reactie uiterlijk zondag 6 december retour.
Hierna gaan de trainers e.e.a. evalueren en bepalen wat er gaat gebeuren. Wij houden u hiervan via de mail op de hoogte. Ook zullen wij berichten via de website publiceren om u op de hoogte te houden.
Henk en Wim
Momenteel komen er al aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog mensen bij. Als u nog niet gereageerd hebt maar wel wil komen trainen meld u dan aan. Dit kan nog tot enmet zondag 6 december 2020.
Wim Ippel