Tegen discriminatie in het amateurvoetbal

15 - 06 - 2023

Als scheidsrechtersvereniging vinden wij het belangrijk om op te komen voor waarden als fair play, gelijkheid en respect in het amateurvoetbal. Helaas is discriminatie nog altijd een kwestie die de sport teistert en ons dwingt om actie te ondernemen. In dit bericht willen we een krachtig signaal afgeven en oproepen tot een verandering in de houding en cultuur van het amateurvoetbal.

Discriminatie, in welke vorm dan ook, heeft geen plaats op het voetbalveld. Iedereen verdient gelijke kansen en respect, ongeacht hun achtergrond, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid of enige andere persoonlijke kenmerken. Het amateurvoetbal is een prachtig platform waar mensen samenkomen, plezier beleven en hun passie delen. Laten we er samen voor zorgen dat het een plek is waar iedereen zich welkom voelt en met plezier kan spelen, ongeacht wie ze zijn.

Maar onze oproep beperkt zich niet alleen tot scheidsrechters. Wij vragen alle spelers, coaches, bestuurders en supporters om zich bewust te zijn van het belang van inclusie en respect. Wees een voorbeeld voor anderen en accepteer geen enkele vorm van discriminatie. Toon begrip, ondersteun elkaar en laat zien dat voetbal een krachtig middel kan zijn om mensen samen te brengen, ongeacht hun achtergrond.

Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar discriminatie in het amateurvoetbal. In de bijlage kunt u het rapport lezen.

Laten we samenwerken om discriminatie uit te bannen en een inclusieve voetbalcultuur te creëren waarin iedereen met plezier kan deelnemen. Het is tijd om te laten zien dat het amateurvoetbal een plek is waar respect, diversiteit en gelijkheid zegevieren.