Toekomstvisie GSV

14 - 07 - 2021

Ondanks de corona crisis blijft het bestuur constant bezig om de GSV ook in de toekomst bestaansrecht te geven. We hopen in ieder geval ons 100-jarig bestaan nog als zelfstandige vereniging te vieren. Verder in de toekomst kunnen we nog niet kijken, wel hopen dat in de toekomst jongere ook gaan fluiten en onze vereniging weten te vinden. Door o.a. cursussen bij verenigingen willen wij jongeren ook stimuleren. Uiteraard zijn ook clubscheidsrechters van harte welkom op onze trainingen.


Door corona lagen we in 2020 het grootste gedeelte van het jaar stil en mochten we niets.

Wel kregen we een mooie bijdrage van het rijk voor de kosten die wel doorliepen.

Voor dit jaar ziet het er financieel ook goed uit en kregen we ook al weer een bijdrage van het rijk. De grote verloting liep ondanks de coronacrisis  ver boven verwachting, met zijn allen werden alle loten verkocht. Dit is een groot compliment want we konden niet bij clubs en andere verkopen door de beperkingen want er werd niet gevoetbald.

 

In 2020 werden er aan de buitenkant van ons clubhuis stroken aangebracht waar het versleten was. Hiervoor kregen we een bijdrage van de club van 25, van deze club kregen we ook een bijdrage van € 300,- voor de aankoop van een nieuwe tent. Deze is inmiddels aangekocht maar moet nog opgehaald worden in België.

De screens werden nagekeken en de screen die stuk was werd gerepareerd.

Dit jaar willen we starten met de opknap werkzaamheden binnen ons gebouw.

We willen beginnen met het plafond in de bestuurskamer en de damestoiletten waarvan we er één willen ombouwen tot invalidentoilet.

Daarna zullen er ook nog verschillende plafonds aan de beurt komen.
Ook het keukenblok moet vernieuwd worden, maar alles zal gefaseerd uitgevoerd worden.

We hopen dat onze leden weer willen helpen want zoals iedereen weet, vele handen maken licht werk.

 

Nu weer bijna alles mag willen we aan het begin van het seizoen weer starten met het geven van avonden bij de clubs.

Via deze weg willen wij ook in contact komen en blijven met de clubs om ons heen en mogelijk hier nieuwe leden dan wel donateurs uit werven. Het werven van nieuwe leden is sowieso een speerpunt van het bestuur.

We willen ook dit jaar aan het begin van de nieuwe competitie voor de themabijeenkomsten weer een avond organiseren voor onze eigen leden en daarbij ook de clubscheidsrechters uit nodigen. Zodat onze leden en ook de clubscheidsrechters met goede instructies het nieuwe seizoen kunnen beginnen en met een gerust hart naar de themabijeenkomst kunnen gaan.

De handsbal regel mag daarbij zeker niet ontbreken en we moeten ook denken aan de een beetje natrappen regel.

 

Wel hopen we als bestuur dat meer van onze leden als ze getraind hebben ons clubhuis met een bezoek vereren. Zeker onze jeugdleden willen wij vragen kom even naar het clubhuis het kan er heel gezellig zijn, al kom je maar een half uurtje.  Je kunt er gezellig een kaartje leggen darten of gezellig met elkaar kletsen. Als je een goed voorstel hebt voor een andere activiteit dan willen wij dat graag horen en kunnen we er werk van maken. Een aantal keer per jaar wil het bestuur alle leden een mail sturen om ze uit te nodigen om de clubavond te bezoeken.

Ook dit jaar willen we het bezoek aan ons clubhuis stimuleren door bij warm weer een keer ijs te serveren of bij koud weer soep of  een broodje shoarma of lekkere balletjes.

 

Het blijkt dat de trainingen, met name in de voorbereiding, zeker ook een toegevoegde waarde hebben voor onze leden.

Daarom willen we als de regels het toelaten voor het seizoen weer twee keer per week trainen.

 

Jaarlijks houden we een grote verloting waarvan de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van ons gebouw.

De dames Ippel en Kant houden ons clubhuis schoon maar de leden kunnen ook een handje helpen door geen rommel te laten slingeren.

 

We willen de activiteiten welke op de website en in de nieuwsbrief ontplooid worden zo actueel mogelijk houden.

Iedere maand zullen we een spelregelquiz plaatsen op onze site, we hopen wel dat onze leden deze ook maken. Tevens willen als er een activiteit plaatsvind dit zo snel mogelijk op onze site zetten en dit ook herhalen in de nieuwsbrief

We zullen proberen onze nieuwsbrief zo actueel mogelijk te houden.

We hopen wel dat de leden ook meedenken voor een eventuele nieuwe rubriek.

Ook kunnen we nu weer denken aan de organisatie van onze jaarlijkse dartavond, die vorig jaar door corona niet door kon gaan.

We hadden gedacht om het dan dit voorjaar te doen maar toen gooide corona ook roet in het eten.

De loten voor de grote clubactie zullen ook weer besteld worden en we hopen daarbij weer op de medewerking van onze leden.

We willen onze club gezond houden en hopen ook dit jaar weer enkele keren op onze clubavonden een verloting te houden.

We zullen de acties zo veel mogelijk over het jaar verspreiden en daarom enkele maanden overslaan en dan geen verloting houden.

Hopelijk kan dit jaar de Santa run weer gehouden worden en zullen we daar als vereniging weer aan deelnemen. Van de organisatie kregen we inmiddels al wel bericht dat ze er mee bezig zijn.

We hopen dat er in het najaar weer een themabijeenkomst gehouden kan worden en dat wij er weer één mogen organiseren.

Natuurlijk staan wij ook open voor andere bijeenkomsten van de KNVB zoals scheidsrechters cursussen.

Voor de website zullen we blijven zoeken naar meer bedrijven die een banner willen plaatsen, wat weer meer inkomsten voor onze vereniging betekend.

Helaas hebben ook enkele bedrijven mede door de coronacrisis moeten besluiten om met hun banner te stoppen.

De leden kunnen ons helpen om er nieuwe bij te krijgen door bij een bedrijf langs te gaan wat zij kennen en een nieuwe banner binnen brengen. De kosten van een banner zijn € 50,-, vraag even aan Wim Kant waar de banner aan moet voldoen.