Uitleg spelregels Van Brouwershaventrofee

16 - 05 - 2022

Vraag 1

Een veldspeler die een tegenstander vasthoudt, moet alleen worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit:

 1. Onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet gebeurt.
 2. Naar het oordeel van de scheidsrechter een overtreding is en er geen voordeel gegeven kan worden.
 3. Het tijdens een scoringskans gebeurt.
 4. Met twee handen gebeurt.

Toelichting: Bij vasthouden geldt onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet niet. Vasthouden is altijd een overtreding. Wel mag de scheidsrechter afwachten of er voordeel uit kan komen. Bij vasthouden buiten het strafschopgebied door een verdediger richting strafschopgebied moet de scheidsrechter afwachten waar het vasthouden eindigt.

 

Vraag 2

Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

 1. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler.
 2. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler.
 3. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de schoppende speler.
 4. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Toelichting: Omdat het hier gaat om een wisselspeler die zijn ploeg compleet maakt, wordt deze gerekend tot de actieve spelers. Het zonder toestemming in het veld komen dient te worden bestraft met een gele kaart. De overtreding die daarna wordt gemaakt dient te worden bestraft met een rode kaart. Omdat de overtreding tegen genoemde wisselspeler in het strafschopgebied wordt gemaakt is de spelhervatting een strafschop.

 

Vraag 3

Kort voor de rust kent de scheidsrechter een doelpunt toe, hoewel de assistent-scheidsrechter heeft gevlagd voor een overtreding. Onmiddellijk daarna constateert de scheidsrechter dat het tijd is en hij fluit voor de rust. In de kleedkamer overtuigt de assistent-scheidsrechter de scheidsrechter ervan waarom hij heeft gevlagd, welk vlaggen door de scheidsrechter werd genegeerd. Wat nu?

 1. Doelpunt kan niet meer geannuleerd worden en hervat met de aftrap voor de 2e helft
 2. Keurt doelpunt alsnog af en aftrap 2e helft
 3. Keurt doelpunt alsnog af en hervat met een vrije schop.
 4. Keurt doelpunt alsnog af en hervat met een scheidsrechtersbal.

Toelichting: De scheidsrechter kan na het rustsignaal alleen nog maar op zijn beslissing terugkomen als hij het speelveld nog niet heeft verlaten. Dus ondanks dat hij inziet dat het doelpunt niet geldig was kan hij het nu niet meer annuleren. Hij zal dus gewoon aan de tweede helft beginnen.

 

Vraag 4

De doelverdediger duikt naar de bal, waarna deze klem komt te zitten tussen zijn hand en de doelpaal. Een speler tikt de bal daarna voorzichtig in het doel. Wanneer is dit doelpunt geldig?

 1. Als de bal wordt gespeeld door een tegenstander van de doelverdediger.
 2.  Dit doelpunt is altijd geldig.
 3. Als de bal wordt gespeeld door een medespeler van de doelverdediger.
 4. Dit doelpunt is nooit geldig.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022,Regel 12, pagina 56:

Een doelverdediger wordt geacht de bal in bezit te hebben als:

 • de bal zich tussen zijn handen bevindt of tussen zijn hand en enig oppervlak (bijv. grond, eigen lichaam etc.) of door de bal met enig deel van de handen of armen te raken, behalve als de bal terugkaatst van de doelverdediger (pareren) of als de doelverdediger een redding heeft verricht; • hij de bal op een uitgestrekte, open hand heeft; • hij de bal stuit of in de lucht gooit.

Een doelverdediger mag niet worden aangevallen door een tegenstander als hij de bal met zijn hand(en) in bezit heeft.

 

Vraag 5: Stelling

Indien de bal barst of onbruikbaar wordt bij een aftrap, doelschop, hoekschop, vrije schop, strafschop of inworp, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

Antwoord: A. De stelling is juist

Antwoord: B. Deze stelling is onjuist

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 2, pagina 19:
2. Vervanging van een onbruikbare bal

Indien de bal barst of onbruikbaar wordt bij een aftrap, doelschop, hoekschop, vrije schop, strafschop of inworp, dan wordt de spelhervatting overgenomen

 

Vraag 6

Wanneer kan de scheidsrechter disciplinaire maatregelen nemen?

 1. Voorafgaand aan de wedstrijd bij het controleren van het speelveld.
 2. Na afloop van de wedstrijd na het verlaten van het speelveld, maar net voor het betreden van de kleedkamers.
 3. Na afloop van de wedstrijd nabij de kleedkamers.
 4. Na afloop van de wedstrijd in de bestuurskamer.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 5, pagina 29:

 • heeft de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om het te controleren voorafgaand aan de wedstrijd, tot het moment dat hij het speelveld verlaat nadat de wedstrijd is afgelopen (inclusief strafschoppen)

 

Vraag 7

Wat is correct met betrekking tot de scheenbeschermer?

Geef de twee juiste antwoorden.

1.Is een verplichte uitrusting van een speler zowel voor veldvoetbal als zaalvoetbal.

2.Als een speler die zijn scheenbeschermer per ongeluk verliest en een doelpunt scoort. Wordt het doelpunt altijd afgekeurd.

3.Moet altijd gemaakt zijn van plastic.

4.Moet minstens 50% van de scheen beschermen.

 5.Als een speler contact maakt met de bal met een scheenbeschermer dat in de hand wordt gehouden dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop (of strafschop).

A: 1 en 5 B: 2 en 3 C: 3 en 5 D: 3 en 4

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 4, pagina 25:.
Scheenbeschermers – deze moeten zijn gemaakt van geschikt materiaal om afdoende bescherming te bieden en moeten zijn bedekt door de kousen
Een speler die zijn schoen(en) of scheenbeschermer per ongeluk verliest moet dit zo spoedig mogelijk herstellen en niet later dan de eerstvolgende keer dat de bal uit het spel gaat; als, voordat dit gebeurt, de speler de bal speelt en/of een doelpunt scoort, dan wordt het doelpunt toegekend.
Regel 12, pagina 61:
Als een speler contact maakt met de bal met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden (schoen, scheenbeschermer etc.) dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop (of strafschop).

Vraag 8

Wanneer mag een extra wissel worden gebruikt als een wedstrijd een verlenging in gaat?

 1. Altijd
 2. Nooit
 3. Alleen bij seniorenwedstrijden
 4. Dat bepalen de competitiereglementen

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 3, pagina 21,

 1. Aantal wissels – 2e alinea.

 

Vraag 9 -

Net buiten het eigen strafschopgebied mag de verdedigende ploeg een directe vrije schop nemen. De speler die de vrije schop neemt wipt de bal op naar een medespeler die hem vervolgens met het bovenbeen terugspeelt op zijn eigen doelman (in het eigen strafschopgebied) die vervolgens de bal in zijn handen pakt. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?

 1. De scheidsrechter bestraft de nemer met een waarschuwing en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de nemer de vrije schop nam.
 2. De scheidsrechter laat doorspelen.
 3. De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de doelman de bal in zijn handen pakte.
 4. De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de speler de bal met het bovenbeen terugspeelde en toont deze speler een gele kaart.

Toelichting: Aangezien hier meerdere spelers bij betrokken zijn, is het geen overtreding als de medespeler de bal met zijn bovenbeen terugspeelt

 

 

Vraag 10

Een aanvaller ontvangt uit een scheidsrechtersbal de bal van de scheidsrechter en dribbelt naar voren, waarna hij op doel schiet. De doelverdediger probeert het schot te stoppen, raakt de bal, maar de bal glijdt door zijn handen en verdwijnt toch in het doel.

 Hoe moet de scheidsrechter het spel nu laten hervatten?

 1. Met een scheidsrechtersbal
 2. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de aanvaller de bal voor de tweede maal raakte.
 3. Met een aftrap na geldig doelpunt
 4. Met een hoekschop

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, regel 8, pagina 44, punt 2