Van de penningmeester

06 - 04 - 2021

Graag wil ik beginnen met het uitdelen van complimenten aan onze leden, donateurs en donerende verenigingen. Ondanks alle coronabeperkingen en het daardoor al weer ruim een half jaar (opnieuw) gesloten clubhuis blijft de betrokkenheid bij de GSV onverminderd groot. De financiële verplichtingen worden trouw nagekomen. Nadat op 23 februari de nota’s over 2021 door onze secretaris zijn verzonden, kwam binnen twee weken al het gros van de betalingen binnen. Complimenten!

Begin april is het aantal nog openstaande posten beperkt. Degenen die nog niet hebben betaald, wil ik vragen dat alsnog te doen. Binnenkort zullen de betalingsherinneringen worden verzonden.

Het blijft natuurlijk bijzonder jammer dat we al zo lang onze hobby niet kunnen uitoefenen en dat we elkaar niet mogen ontmoeten in “De Blaaspijp”. Wel heb ik goede hoop dat we voordat de zomervakantie aanvangt wel weer enkele activiteiten hebben kunnen oppakken. Als vorig jaar nieuw aangetreden penningmeester had ik natuurlijk ook graag omzetten uit ons clubhuis in de boeken willen vermelden. Helaas mocht dat vanaf medio 2020 maar heel eventjes.

Financieel hebben we als GSV echter, naast de al genoemde steun van onze leden, donateurs en verenigingen, zeker geen klagen over de trouwe adverteerders via banners op onze website. Ook de landelijke overheid, COVS, gemeente en reinigingsbedrijf denken met ons mee en zorgen voor compensatie van gemiste inkomsten en doorlopende lasten.  Waardlanden betaalde een groot gedeelte terug van de ophaalkosten voor afval over 2020, de gemeente Gorinchem compenseerde een groot gedeelte van de veldhuur voor de (gemiste) trainingen, de COVS zag af van het innen van de bijdragen over de afgelopen twee kwartalen en het rijk verstrekte ons een mooie tegemoetkoming via de “TASO-regeling”. Met dit alles hebben we het jaar 2020 positief weten af te sluiten en is ook 2021 hoopvol begonnen. In ieder geval op financieel gebied. Laten we hopen zo snel mogelijk deze lijn ook op het sportieve vlak te kunnen doortrekken.

Hendri