Afscheid

01 - 12 - 2016

We zijn bijna aan het einde van het jaar 2016 gekomen, een jaar waarin weer veel gebeurd is. De tijd is aangebroken om afscheid te nemen. Geen afscheid van geliefden, hoewel dit voor sommigen onder onze leden wel degelijk aan de orde is. Dit is pijnlijk voor hen en hun families. Ik wens hen daarin veel sterkte in de aankomende tijd. Wat ik met deze kop bedoel is het afscheid van een aantal iconen binnen onze club. Ik denk daarbij in eerste instantie aan ons clubblad “Onze Hobby”. Dit gaat in de huidige papieren vorm aan het eind van 2016 stoppen. Dit icoon verdwijnt, na ik weet niet eens hoeveel jaar. Sommigen onder ons dit met pijn in het hart gebeuren, voor anderen is het misschien een verademing. Ons clubblad heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in onze club en heeft ook de nodige prijzen binnen COVS land behaalt. Maar ja we zullen maar denken dat aan alle goede dingen een einde komt. We gaan in 2017 ook afscheid nemen van een persoon die ik zelf zeer waardeer. Ik bedoel onze huidige voorzitter Ron Colle. Hij trad aan na een periode van voorspoed onder voorzitterschap van Cees Duizer. En je weet dan wordt het lastig om die lijn door te trekken. Als we terug kijken op de periode Colle dan mogen we concluderen dat het niet altijd even gemakkelijk is geweest. Zo hadden we de verhuizing van de trainingsavond van donderdag naar woensdag. Hierover waren veel leden zeer sceptisch. Het is echter niet verkeerd uitgepakt. Daarnaast kregen we ook te maken met de problematiek met het gebruik van het trainingsveld. Ook hier heeft Ron ons tot nu toe grandioos doorheen geloodst. Binnen de vereniging heeft de afname van het leden aantal ook voor de nodige kopzorgen gezorgd. En niet te vergeten de laatste “uitdaging” de los weking van de COVS. Ook dit heeft zijn sporen nagelaten binnen de vereniging. Diverse personen zijn hierdoor persoonlijk beschadigt, ook in de navolging van de besluitvorming. Ik denk hierbij met name aan het ingezonden stuk in ons laatste clubblad waarin onze voorzitter op een zeer onheuse manier bejegend wordt. Mijn persoonlijke mening is dat je op deze manier niet communiceert over deze zaken. Ik laat me dan ook niet verleiden om inhoudelijk hier op te reageren. Ook onder het bestuur van Ron zijn een aantal zaken positief in de clubhistorie te noemen. Te denken valt aan het 90-jarig jubileum, en wat te denken aan de opgezette samenwerking met Regio voetbal om als GSV scheidsrechters te leveren voor de EM cup. Ook is het prettig te ervaren dat na de hectische periode na de besluitvorming rond de uittreding van de COVS, Ron de eensgezindheid binnen de club heeft weten te bewaren. Ik wil afsluiten met een zeer diepe buiging en een welgemeend en hartgrondig “Bedankt Ron Colle”. Je was, en bent nog even, een grandioze en persoonlijkheid uitstralende voorzitter geweest die de GSV op de kaart heeft alten staan. Nogmaals bedankt ook voor de jaren van zeer prettige samenwerking. Ook past hier een bedankje voor de mensen die jarenlang hun inzet voor ons clubblad hebben getoond. Ook voor jullie geldt dat dit niet altijd even gemakkelijk ging, maar toch zijn jullie door gegaan.

GROTE KLASSE.

Wim Ippel