Neergaande spiraal

05 - 02 - 2018

Neergaande Spiraal

Al jaren wordt er over gesproken dat het voetbal in het algemeen in kwaliteit achteruit gaat. Nu blijkt het aantal leden van de KNVB, met name de jeugdleden, ook af te nemen. Uiteraard is dit een zorgwekkende situatie. Maar we moeten ons niet alleen blind staren op de negatieve signalen maar ook de positieve kanten van onze mooie voetbalsport blijven benadrukken.

Zaterdagmorgen

Iedere zaterdagmorgen is het bij de clubs in de regio een komen en gaan van jeugdspelers. Honderden jongens en meisjes spelen dan hun wedstrijden en beleven daar veel plezier aan. Ondersteund door trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters en ouders die zich hier heel graag voor inzetten. Vanzelfsprekend is meer hulp altijd welkom maar laten we blij zijn met de vrijwilligers die er zijn.

Vrouwenvoetbal

Het aantal vrouwen en meisjes dat voetbalt neemt, zeker na het afgelopen succesvolle EK toe. Een heel positieve ontwikkeling. Een negatief punt is wel dat het aantal vrouwelijke scheidsrechters niet evenredig toeneemt. Ook daar geldt:  we moeten blij zijn met de vrouwen die wel actief zijn als scheidsrechter.

Verenigingsscheidsrechters

Hoewel de geluiden langs de zijlijn vaak anders doen denken:  de kwaliteit van de clubscheidsrechters is de laatste jaren in de breedte verbetert. Veel verenigingen organiseren cursussen voor clubscheidsrechters. Het streven is om bij iedere wedstrijd een gediplomeerde scheidsrechter aan te kunnen stellen. Proficiat: we zijn hiermee, naar mijn mening, op de goede weg.

Doorstroming

Iedere vereniging is gebaat bij verjonging. Elk elftal, bestuur of commissie heeft behoefte aan nieuwe en vooral jonge leden. Bij de GSV is daar uiteraard ook behoefte aan. Er zijn wel een aantal jonge scheidsrechters bijgekomen, waar we heel blij mee zijn. Maar de doorstroming van verenigingsscheidsrechters naar KNVB-scheidsrechters verloopt heel moeizaam.  Als je een aantal jaren bij je club hebt gefloten en je wilt je blik verbreden, wat let je. Informeer naar de mogelijkheden via het contactformulier, één van de trainers of benader een bestuurslid. Een bezoek aan ons clubhuis of deelname aan de training op woensdagavond is natuurlijk ook mogelijk. Ook op dit punt willen we in de toekomst graag een positiever geluid laten horen.

Hartelijk groetend,
Jan van Bruchem