Niks doen is geen optie

01 - 01 - 2024

Eerst wil ik iedereen een goed, gezond en sportief 2024 toewensen.

Toch wil ik beginnen met een wat iets treurig wat ik las in december 2023. Op een site van een voetbalvereniging schreef een moeder van een speler een soort noodkreet met de kop niks doen is geen optie. Het ging over wat er in een wedstrijd was gebeurd en er gezegd was. Het ging over het k woord van een enge ziekte waar iedereen in zijn familie wel eens met geconfronteerd word. Vooral ging het er over hoe de scheidsrechter hier op gereageerd had. Haar zoon had tegen de scheidsrechter gezegd wat ze gezegd hadden. Waarop de scheidsrechter reageerde met nu zeg je het zelf ook en zei verder voetbalde. In de tweede helft ging de speler nog een keer naar de scheidsrechter om zijn beklag te doen. De scheidsrechter reageerde op dezelfde manier en zei, doorvoetballen jongens. De speler pakte de scheidsrechter bij zijn schouder volgens het verhaal om hem om te draaien. Hij zei we zijn nog aan het praten toch, waarna de scheidsrechter achteruit stapt en struikelt waarvan hij de speler de schuld geeft en rood toont.  Wel moet er bij vermeld worden dat de jongere broer van de speler nog worstelt met de gevolgen van deze verschrikkelijke ziekte. Wat ik erg vind dat voetballers het blijkbaar nog steeds nodig vinden om anderen deze verschrikkelijke ziekte toe te wensen. Wanneer houdt dit op want vroeg of laat of hopelijk nooit krijg je in je familie of vriendenkring hier mee te maken. Als scheidsrechter kunnen we hier ook van leren is mijn mening. Hoor zo’n speler rustig aan en vraag hem dan welke speler dit gezegd heeft en ga daarna rustig naar deze speler toe. Zeg hem dat hij zich deze wedstrijd niets meer kan permitteren of jij stuurt hem weg. Helaas kan je in eerste instantie niet meer doen want je hebt het zelf niet gehoord. Dat is tenminste mijn mening en zo zou ik handelen in zo’n situatie als dit zou gebeuren. Let wel ik citeer alleen de brief van de verontruste moeder van een speler. Maar laten wij als scheidsrechter er a.u.b. in de toekomst zorgvuldig met zo’n situatie omgaan. Waarschijnlijk had dat in deze situatie zoals de moeder omschrijft al veel geholpen hebben.
Bedenk in zo’n situatie aan de kop van dit stuk, niks doen is geen optie.
Tot slot hoop ik dat alle scheidsrechters in 2024 met veel plezier kunnen fluiten en geen narigheid meer tegenkomen en dat de enge ziektes van de velden worden geweerd.
Wim Kant