Onze Hobby

27 - 10 - 2021

De Nieuwsbrief

Als ik de GSV nieuwsbrief open, dan word ik direct verwelkomd met Hallo *|FNAME|*!. En er gaat niets boven een warm welkom vind ik.

In het verleden maakten Wim Kant en ik de voorganger van de huidige nieuwsbrief, ‘Onze Hobby’ heette ons clubblad. Mijn laatste stukje ging als volgt;

Sjors de Jong:

The final edition

Pagina 31

Als sportman of -vrouw leef je toe naar de laatste wedstrijd; de finale! Dat is in dit geval voor mij absoluut niet aan de orde. Wat mij betreft had dit niet delaatste hoeven/moeten zijn. Nadat ik in 1999 lid werd van de GSV, werd mij al heel snel gevraagd iets voor de vereniging te gaan doen. Om heel eerlijk te zijn, weet ik niet zo goed meer of ik eerst in het bestuur kwam of eerst in de redactie.

Ik denk eerst in de redactie en dat zou betekenen dat ik zo’n 14/15 jaar ons clubblad mee heb mogen maken. In het begin heb ik samen mogen werken met Aag Gremmen die samen met Jan van Klaveren ooit de ‘zilveren muis’ binnensleepte voor het meest mooie en interessantste clubblad van district Zuid I.

Toen Aag stopte, heb ik Wim Kant gevraagd. Dit bleek een uitstekende partner te zijn. Wim bleek professioneel DTP’er en ‘clubbladopmaker’ te zijn die zijn hele leven het grafische vak uitvoerde. De grafische kunsten van Wim hebben o.a. een nieuwe kaft, kleurenadvertenties en de huidige opmaak opgeleverd.

Vaste schrijvers/columnisten kregen een eigen balk waarin hun foto verwerkt is boven hun stukjes. Mijn taak was om voldoende mensen om me heen te verzamelen die een stukje wilde schrijven om zodoende een interessant, leesbaar en informatief blad te maken. Als er niet voldoende stukjes waren, klom ik zelf in de pen om wat stukjes proza te creëren om zodoende voldoende kopij te hebben om het clubblad te vullen. Vaste schrijvers zoals Cees Duijzer, Melt Haak, Wim Ippel, Ben Wirken, Teunis Klop, Sjaak de Wild, Wim Kant en onze voorzitter Ron Collé waren de mensen waar ik altijd op kon rekenen. Oké, sommigen moest ik flink achter hun broek aanzitten om de stukjes op tijd binnen te krijgen. Maar ze kwamen altijd! Bedankt daarvoor! Tijdens de vele Kerstnummers probeerden Wim en ik altijd mensen uit onze omgeving, die niets of zijdelings met arbitrage te maken hadden stukjes schrijven om hun licht te laten schijnen over de scheidsrechterswereld. Ik heb o.a. interviews mogen doen met Hetty Kant, Henk de Jong, Ans Ippel, Hans de Jong en Chantal Visser. Leuke stukjes van dames en twee ooms van me die op een bepaalde manier met scheidsrechters te maken hadden, maar zelf geen deel uitmaakten (behalve Hans de Jong) van de arbitrage. Ook nu hebben we weer een aantal stukjes van mensen die normaal niet schrijven voor ons clubblad. In de tijd dat ik een dubbelfunctie had in zowel het bestuur, als in de redactie kreeg ik best vaak de vraag of het Kerstnummer echt wel zo dik moest zijn, want dat betekende dubbele portikosten. Ik kon me hier altijd vrij gemakkelijk uit redden omdat veel clubbladen door leden van ons weggebracht werden. Mijn allergrootste dank gaat hierbij uit naar Tine en Cees Duijzer. Tine regelde het stickeren van de de clubbladen en bracht samen met Cees alles weg dat door een ander niet werd weggebracht. Deze twee mensen hebben menig zondag in de auto doorgebracht om portikosten voor de GSV te besparen. Dank!

In de laatste jaren dat ik in het bestuur zat, kreeg ik al vaak vragen over de kosten van ons clubblad. Zijn ze niet te hoog Sjors? Wordt het wel gelezen? Ik heb twee keer een enquête gehouden of we moesten digitaliseren. Niemand wilde dat. De uitkomst was twee keer dat de meesten het lazen van kaft tot kaft. Ik wist het bestuur er dan weer van te overtuigen dat voor veel oude leden nog dit de enige link met onze vereniging nog was en dat ze onze website niet bekijken en ook een digitale nieuwsbrief niet zouden lezen. Ik hoop zo ontzettend dat ik het helemaal mis heb gehad. Want nu ik vorig jaar het bestuur verlaten heb, is de kogel toch door de kerk; dit is het laatste clubblad. Het huidige bestuur vindt de kosten te hoog geworden. We gaan de informatievoorziening doen via een digitale nieuwsbrief en een geheel vernieuwde website. Dus zorg voor een computer met een internetverbinding en een e-mailadres en we blijven jullie op de hoogte houden.

De ‘final edition’ voelt voor mij als een verloren finale! Helaas komt er geen return of herkansing. Ik bedank iedereen die meegewerkt heeft in de afgelopen jaren en de leden en lidverenigingen die ons clubblad gelezen hebben.

We hebben het graag gedaan!

Met verdrietige sportgroeten,

Sjors de Jong

 

Niet alle veranderingen zijn verbeteringen denk ik, maar ik begrijp ook dat je elke euro maar één keer uit kunt geven.

In de nieuwsbrief stond een oproep voor de jubileumcommissie voor ons 100-jarig bestaan. Ik doe mee, wie kunnen we nog meer noteren?

 

Sjors